Spot optakten til stress

BizPerformers MinTrivsel sørger for at HR-administrator fanger de første tegn på stress blandt medarbejderne og kan sætte ind med forebyggende indsatser.

Regelmæssig anvendelse af MinTrivsel trivselstjek er med til at skabe en tryg kultur, hvor medarbejderne oplever, at der bliver taget hånd om dem. Trivsel er fundamentet for arbejdsmotivationen, og evnen til at udvikle og forandre sig, og den styrker medarbejderloyaliteten.

Brugervenlighed

MinTrivsel er hurtig, nem og brugervenlig. Den kan tilgås fra pc, tablet eller smartphone og tager kun 1 minut at besvare.

På BizPerformer platformen genererer MinTrivsel overskuelige resultater til HR og ledelsen, der let kan følge medarbejdertrivslen og tage hånd om de afdelinger eller medarbejdere, der måtte have brug for det. Graden af anonymitet vælger I selv – se paragraffen ’Skræddersyet Anonymitet & Hyppighed’ eller klik på knappen nedenfor.

Spar tunge økonomiske omkostninger

Der er store økonomiske omkostninger knyttet til sygdom, opsigelse og outplacement, grundet manglende trivsel. Derudover mister virksomheder ofte central viden, når nøglepersoner går ned med stress – For slet ikke at tale om de ressourcer, der skal bruges på rekruttering og on-boarding, når en medarbejder forlader virksomheden.

Der er altså mange penge at spare ved at sørge for at medarbejderne trives.

Leder- og medarbejdersamtale

MinTrivsel trivselstjek giver HR og ledelsen muligheden for at holde sig ajour med afdelingernes trivsel og spotte optakt til stress. Ved større nedsving i trivselsniveauet for en medarbejder/afdeling, bliver der automatisk sendt en notifikation til administratoren, der vil kunne reagere med det samme. En rettidig samtale kan være afgørende for at rette op på trivslen igen.

Vores HR-Partner: Human Development Global

Human Development Global er BizPerformers HR-Partner der har 30 års erfaring med HR- og ledelsessparring, coaching, stresshåndtering og mere. Human Development Global kan enten støtte jer i processen eller varetage hele processen for jer, alt efter jeres behov og ressourcer.

Hyppighed og anonymitet

BizPerformers Trivselsplatform konfigureres efter jeres behov i forhold til hyppighed for udsendelsen af trivselstjek samt graden af anonymitet:

Fuld Anonymitet
Vælger I Fuld Anonymitet betyder det at dataene forbundet til det personlige svar på MinTrivsel ikke vil kunne spores tilbage til brugerens identitet. I vil kun kunne se gennemsnittet på trivselsniveauet i afdelingerne, hvordan den fluktuerer over tid, og om der er tegn på stress eller ubalance på tværs af afdelingen, uden at se præcist hvem resultaterne vedrører.

Delte svar
Delte svar betyder at individuelle resultater for MinTrivsel vil blive synlig for HR-administrator/HR-fuldmægtig, som naturligvis har streng fortrolighedspligt. Dette valg gør det let at hjælpe de medarbejdere, der måtte have brug for det. Det kræver, at man har et fundament af psykologisk tryghed i organisationen, så medarbejderne føler sig trygge ved at svare ærligt på MinTrivsel .

Medarbejdervalgt Anonymitet
Dette betyder, at hver medarbejder selv bestemmer om deres personlige resultat af MinTrivsel bliver synligt for HR eller er anonymt, hvorved deres resultater udelukkende indgår i gennemsnitsberegningen for afdelingen.

Har du spørgsmål? Kontakt os og få en samtale om, hvad BizPerformer kan gøre for din virksomhed.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.