Hvad konstituerer den gode MUS-samtale?

Leder-holder-MUS-samtale-med-medarbejder

En god MUS-samtale (MedarbejderUdviklingsSamtale) er afgørende for at fremme medarbejdertrivsel, udvikling og produktivitet i virksomheden. Her er nogle af de vigtige elementer, der konstituerer en vellykket MUS-samtale:

Forberedelse: Både lederen og medarbejderen bør forberede sig til samtalen. Dette inkluderer at gennemgå tidligere mål, præstationer og feedback.

Klare mål: Definér klare mål for samtalen. Hvad ønsker I at opnå i denne samtale? Dette kan omfatte at diskutere karrieremål, kompetenceudvikling eller løsning af specifikke udfordringer.

Åbenhed og ærlighed: Skab en atmosfære af åbenhed, hvor medarbejderen føler sig tryg ved at dele tanker, bekymringer og ideer. Lederen skal også være ærlig og konstruktiv i sin feedback.

Balance mellem præstation og udvikling: Samtalen bør balancere diskussionen om medarbejderens præstationer og resultater med fokus på deres personlige og faglige udvikling.

Feedback: Lederen bør give konstruktiv feedback, der er specifik, målrettet og hjælper medarbejderen med at forstå deres styrker og områder, der kan forbedres.

Medarbejderens perspektiv: Lyt nøje til medarbejderens perspektiv og mål. Hvad ønsker de at opnå? Hvordan ser de deres fremtid i virksomheden?

Handling og opfølgning: Identificer konkrete handlinger og opfølgningspunkter baseret på samtalen. Hvad skal der gøres fremadrettet? Hvem er ansvarlig, og hvornår skal det ske?

Positiv tilgang: Fokusér på det positive og anerkend medarbejderens præstationer. Brug positiv forstærkning til at motivere og styrke engagementet.

Respekt for forskellighed: Husk at medarbejdere er forskellige med forskellige behov og mål. Tilpas samtalen til den enkelte medarbejder.

Tidsstyring: Sørg for at holde samtalen inden for den tildelte tidsramme for at sikre effektivitet og engagement.

Dokumentation: Gem notater fra samtalen og de aftalte mål og handlinger. Dette gør det lettere at følge op på udviklingen over tid.

Trivselsaspekter: Spørg ind til hvordan medarbejderen føler sig på arbejdspladsen, og hvordan deres trivsel kan forbedres.

Husk, at en god MUS-samtale er en løbende proces, der strækker sig ud over selve samtalen. Opfølgning og implementering af de aftalte handlinger er lige så vigtige som selve samtalen for at sikre medarbejderudvikling og trivsel.


Få hjælp til at sikre at MUS-samtalen bliver en integreret del af jeres trivselsstrategi, hvor måling af trivsel og motivation på BizPerformer-platformen suppleres med konkrete handlinger og udviklingsplaner for medarbejderne. Dette vil bidrage til at øge jeres medarbejderengagementet og virksomhedssucces.

Ring til os på tlf. 70 23 02 49